วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

Wild oscars pictures

Wild oscars (Astronotus sp.) from Rio Araguaia, Brazil