วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

Channa punctata pictureChanna punctata from West Bengal, India. 

Credit by Andrew Rao