วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

Astronotus ocellatus "wild type"


 Astronotus ocellatus "wild Type"
Credit : Montol Ttp