วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

Acentrogobius cyanomos pictures


Acentrogobius cyanomos from West Bengal, India.

credit picture by Andrew Rao