วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Albino Cherry barb picture

Albino Cherry barb in the black sand tank ^ _ ^