วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

Channa gachua pictures
Channa gachua from Bihar, northern IndiaCredit Pictures by Andrew Rao