วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Siam Diamond String lay picture

Siam Diamond Stringlay is a cool hybrid freshwater stringlay