วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Epinephelus lanceolatus Ver " Lutino " picture    These is a Epinephelus lanceolatus Ver " Lutino " very rare fish that really hard to find in the nature.