วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Cute Short body Siamese Algae Eater

Cute Short body Siamese Algae Eater in the tank.  ^ _ ^