วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

S. Ornatipinnis Catfish

Beautiful S. Ornatipinnis Catfish in the tank