วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Female Panament Pleco and her eggsFemale Panament Pleco and her eggs in aquarium tank