วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

Giant Goldfish in Taho Lake USA

ปลาทองยักษ์ที่ถูกค้นพบล่าสุด บริเวณทะเลสาปทาโฮ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 These is a Giant Goldfish that met in Taho Lake U.S.A , These Goldfish have a size about 1.5 feet 

and this Goldfish weight is about 4.2 pond ^ _ ^